Naše služby


Spalování odpadů

Ve spalovně je možno na základě schváleného provozního řádu spalovat téměř všechny druhy nebezpečných odpadů, kromě odpadů obsahujících PCB a výbušnin. Odpady kategorie "O" je možno spalovat bez omezení. 

Příjem odpadů

Zajišťujeme služby živnostníkům, malým a středním soukromým firmám, orgánům státní správy, ale i velkým průmyslovým podnikům a samozřejmě i různým zdravotnickým zařízením


Likvidace odpadů

Kategorie "N"

 • Zdravotnické (infekční, ostré, léčiva)
 • Stáčíme (oleje, emulze )
 • Odpady z autoservisů (olej. filtry, kapaliny)


Kategorie "O"

 • Oděvy
 • Papír a lepenka (skartace)
 • Směsný komunální odpad
 • Plasty

Svoz odpadů

Provádíme svozy odpadů z 
 • firem
 • nemocnic
 • ordinací
 • lékáren

Ostatní

 • Prodej nádob na nebezpečný odpad
 • Tisk identifikačních listů k nebezpečným odpadům
 • Tisk dokumentu "Potvrzení o provedené o likvidaci"

Seznam odpadů, které nesmíme příjímat od 14.8.2019